Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oczyszczanie przepustów

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

      W związku z trwającym od dłuższsego czasu trudnym okresem zimowym uprasza się mieszkańców Gminy Komprachcice o podjęcie w miarę swoich możliwości i posiadanych środków technicznych działań mających na celu oczyszczenie ze śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń studzienek – wpustów kanalizacyjnych położonych w pasach dróg przy posesjach, jak również o wyczyszczenie przepustów pod zjazdami na posesje. Ma to na celu udrożnienie kanalizacji i ułatwienie odpływu nadmiaru wody.
      Prośba wynika z mającej nastąpić prognozowanej odwilży, a w związku z tym dość silnych roztopów zalegającego śniegu i lodu. Niedrożność przepustów i studzienek może być przyczyną lokalnych podtopień i stanowić zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.
      Uprasza się również o zgłaszanie wszelkich przypadków wystąpienia zatorów na rowach mogących być przyczyną lokalnych podtopień do tut. Urzędu Gminy lub ZGKiM Komprachcice (77/4646258), aby w miarę szybko móc przeciwdziałać zagrożeniu.
 
Dziękujemy za pomoc
 
Wersja XML