Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w PSP w Komprachcicach

W Publicznej Szkole Podstawowej w Komprachcicach od 08 października 2008 r. uruchomiony jest program "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"
 
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.
 
Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
 
Tematyka zajęć:

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, w tym:
Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:
 Część III – Dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:
Program jest wpisany na listę Programów rekomendowanych przez Centrum Medyczne Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Warszawie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Wersja XML