Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków stypendialnych

           Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach "Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych".
          PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO, szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych. przyrodniczych i technicznych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
          Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.plw dziale Edukacja lub w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 618.
         
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą do dnia 15 września 2008 roku do godziny 15.30 w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. pod w/w adresem. O terminie decyduje data wpływu do Urzędu.
          Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem tel. 077/5416 519.

 
Wersja XML