Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja - Dzień Otwarty Ongologii

Sobota, 9 lutego - Dzień Otwarty Onkologii

Wiedzy o swoim zdrowiu nigdy za wiele…

Opolskie Centrum Onkologii (Opole, ul. Katowicka 66A) informuje, że w sobotę 9 lutego, w godz. 8-15 organizuje „Dzień Otwarty Onkologii”. Czynne będą poradnie: chirurgii onkologicznej, profilaktyki chorób piersi oraz onkologii ogólnej.

Zainteresowani będą mogli skorzystać z porad specjalistów onkologów a także zaopatrzyć się w materiały informacyjne, związane z profilaktyką antynowotworową, m.in. dotyczące Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz prowadzonego skryningu raka piersi.

Kontakt z lekarzem możliwy będzie po uprzednim zgłoszeniu się do Rejestracji , która czynna będzie w godz. 7.30 – 13,00; należy przedłożyć aktualny dokument, potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, oraz książeczkę RUM.

Wersja XML