Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

        Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Gminy Komprachcice, że w dniach

od 17.09.2012 r. do 12.10.2012 r. zostanie przeprowadzona bezpłatnie zbiórka zużytych opon samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych – z wyjątkiem opon ciągnikowych

Z powodu braku odbiorcy zbiórka nie obejmuje opon ciągnikowych.

Mieszkańcy gminy będący w posiadaniu zużytych i zbędnych opon mogą przywozić i składować je w wyznaczonym miejscu tj. na placu węglowym przy ul. Kolejowej 7 w Komprachcicach obok stacji PKP własność firmy „Karo” Kansy Wilibald, Beata i Rozwita w godz. od 8.00 do 16. 00, oraz w Wawelnie na placu przy boisku LZS.

Następnie opony zostaną przekazane do utylizacji.

Szczegółowe informacje nt. zbiórki można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr tel. 077/4031712.

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                  Paweł Smolarek

Wersja XML