Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs

Informacja o VI edycji ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł". Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Pogotowie Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej www.policjant.niebieskalinia.pl

Wersja XML