Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

      Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje o zakończeniu pierwszego etapu prac nad stroną internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona jest kierowana do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce lub też chciałyby je stworzyć, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach. Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi.

Niżej podajemy bezpośredni link do portalu www.zlobki.mpips.gov.pl
Wersja XML